Dầu động cơ diesel

Kixx HD CF4/SG

Kixx HD CF4/SG là dầu động cơ diesel đa cấp, chất lượng cao. Được...

Giá : liên hệ

Kixx HD CG-4

Dầu động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, chất lượng cao. Được...

Giá : liên hệ

Kixx HD CH-4/SJ

Dầu động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, chất lượng cao, được...

Giá : liên hệ

HD1 CI-4/SL

Dầu động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, chất lượng cao, được...

Giá : liên hệ

HDX CI-4/SL

Dầu động cơ diesel gốc tổng hợp, tải trọng nặng, chất lượng...

Giá : liên hệ

Dầu động cơ xăng

Kixx G API SJ/CF

Dầu động cơ chất lượng cao được pha chế để đáp ứng yêu cầu...

Giá : liên hệ

Kixx G API SL/CF

Dầu được pha chế từ công nghệ dầu gốc tổng hợp và hệ phụ...

Giá : liên hệ

Kixx G1

Kixx G1 là dầu động cơ chất lượng cao được pha chế từ công nghệ...

Giá : liên hệ

KIXX PAO

Dầu động cơ đa cấp, chất lượng thượng hạng được pha chế...

Giá : liên hệ

Dầu hộp số tự động, trợ lực lái

Kixx ATF Multi

Dầu hộp số tự động đa phương tiện, chất lượng cao và hiệu...

Giá : liên hệ

Kixx ATF DX III

MÔ TẢ ATF DX III là dầu hộp số tự động được thiết kế cho những...

Giá : liên hệ

Dầu cầu - hộp số

Kixx Geartec GL4

Dầu hộp số ô tô chất lượng cao, chịu trung áp, được pha chế...

Giá : liên hệ

Kixx Geartec GL-5

Dầu bánh răng ô tô chất lượng cao, đa dụng, ổn định nhiệt và...

Giá : liên hệ

Dầu thắng

Kixx Brake DOT

Dầu phanh ô tô chất lượng cao, không phải gốc dầu mỏ, được...

Giá : liên hệ

Dầu bảo trì động cơ

Kixx Oil Treatment

Chất bảo trì động cơ chất lượng cao, được pha chế đặc biệt...

Giá : liên hệ

Dầu xúc rửa động cơ

Kixx Engine Clean

Dầu súc rửa động cơ hiệu quả cao được dùng để rửa sạch hệ...

Giá : liên hệ

Nước làm mát

AF Coolant

Nước làm mát chất lượng cao, gốc Ethylene glycol, chứa phụ gia chống...

Giá : liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV RPM VIỆT NAM