Thông tin sản phẩm

  • Kixx Engine Clean

  • Mã SP : DẦU XÚC RỬA ĐỘNG CƠ ĐẠT MỌI TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
  • Dầu súc rửa động cơ hiệu quả cao được dùng để rửa sạch hệ thống chứa cặn các-bon và véc-ni bao phủ lên bề mặt của tất cả các loại...
  • Giá : Liên Hệ

QUI TRÌNH SÚC RỬA

  Hoà lẫn với  dầu động cơ cũ trong hệ thống, yêu cầu phải có bộ lọc được sử dụng tại chỗ,

  Sau đó đổ dầu súc rửa động cơ vào dầu cũ trong hệ thống (không được ít hơn 75% so với lượng cần thiết trong dầu động cơ).

  Khởi động động cơ và cho động cơ chạy không tải trong 20 phút.

  Sau đó, kết hợp xả dầu súc rửa động cơ từ hệ thống ra rồi thay bộ lọc dầu và đổ dầu động cơ mới vào.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
 

 

Cấp độ ISO

 

32

Tỷ trọng tại 150C (kg/l)

0.856

Độ nhớt động học ở 400C (mm2/s)

31.7

Độ nhớt động học ở 1000C (mm2/s)

5.57

Chỉ số độ nhớt

114

Điểm đông đặc, 0C

-15

Điểm chớp cháy cốc hở, 0C

224

 

Qui cách đóng gói

4T, 200

 

Sản phẩm cùng loại

Chưa Có Tin Cho Mục này .