Tin Tức

Hàn Quốc tài trợ vốn 100 triệu USD xây dựng 22 cầu trên toàn tuyến quốc lộ Việt Nam

Ngày Đăng : 01/07/2017 - 11:17 AM
Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc (EDCF) sẽ cho vay 100 triệu USD để triển khai đầu tư xây dựng 22 cầu thuộc các tuyến quốc lộ trên toàn quốc.

Theo báo cáo của Ban QLDA 2, Dự án Tín dụng ngành GTVT cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ sử dụng vốn vay EDCF đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục và phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư với kinh phí thực hiện Dự án khoảng 100 triệu USD (vốn vay ODA) và khoảng 30 triệu USD (vốn đối ứng trong nước). Dự án dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng 22 cầu thuộc các tuyến quốc lộ trên toàn quốc.

Do nguồn vốn Hiệp định khung tài trợ của Hàn Quốc giai đoạn 2012 - 2015 chỉ còn lại 60 triệu USD trong khi Hiệp định khung tài trợ giai đoạn 2016 - 2020 chưa được Chính phủ hai bên đàm phán, nên để có thế tận dụng tối đa nguồn vốn còn lại, các bên đã thống nhất chia Dự án thành 2 giai đoạn; theo đó giai đoạn 1 nghiên cứu đầu tư xây dựng 6 cầu (sử dụng nguồn vốn thuộc tài khóa giai đoạn 2012 - 2015); giai đoạn 2 nghiên cứu đầu tư xây dựng 16 cầu còn lại (sử dụng nguồn vốn thuộc tài khóa giai đoạn 2016 - 2020).

Về chi phí Dự án, chi phí dành cho giai đoạn 2 sẽ vào khoảng 47,51 triệu USD (vốn vay ODA) và khoảng 13,83 triệu USD (vốn đối ứng trong nước). Theo nội dung Báo cáo của Liên danh Tư vấn, chi phí thực hiện giai đoạn 2 đang dự kiến là khoảng 48,387 triệu USD (vốn vay ODA) và khoảng 12,506 triệu USD (vốn đối ứng trong nước). Theo Ban QLDA2, các giá trị nêu trên chênh lệch không quá nhiều. Do đó, sau khi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chốt phương án TKCS đối với các cầu trong giai đoạn 2, Ban QLDA2 sẽ phối hợp với Liên danh Tư vấn để chuẩn xác lại khối lượng, chi tiết biện pháp thi công, chi phí, TMĐT để đảm bảo không vượt kinh phí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

                Nguồn: Theo Trí thức trẻ

Các tin khác