Tìm kiếm sản phẩm

Nhập thông tin liên quan đến sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Quay lại Danh sách sản phẩm

Silicone oil RJ-201 350CST

( 0 )

Mô tả sản phẩm:

Poly(dimethylsiloxane)
Version:V1.0.0.1
Report No.:RJ-201-350cst

Giá bán:

Chọn số lượng :

hiddentext

Component Cas No. EC No. InNdoe.x HaazcacrodrdcilnagsstifoicCaLtiPon Conn(cweenitgrahttio
percent, %)
Poly(dimethylsiloxane) 63148-62-9 613-156-5 Not classified 100

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

0 /5
Tất cả
5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao
Kèm hình ảnh

Chưa có bình luận nào!

Bạn đang nộp hồ sơ cho vị trí Nhân viên văn phòng

    * Chỉ chấp nhận định dạng .doc hoặc .pdf