Tìm kiếm sản phẩm

Nhập thông tin liên quan đến sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Văn hóa công ty

Văn hóa doanh nghiệp là yếu tố chi phối hầu hết mọi kết quả của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có văn hóa doanh nghiệp rõ ràng thì giống như một con người không có định hướng mục tiêu cuộc đời và không biết đi về đâu.

Các công ty phát triển lớn mạnh đều có nền văn hóa doanh nghiệp vững chắc, tuổi đời của một doanh nghiệp có nền văn hóa vững chắc lớn hơn rất nhiều lần tuổi đời của người lãnh đạo doanh nghiệp đó.

01
Tích cực

Suy nghĩ tích cực có nghĩa là tiếp cận những thách thức trong cuộc sống với một cái nhìn tích cực, tập trung vào những điều tốt đẹp trong bất kì tình huống nào.

02
Phát triển

Phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ chưa tốt đến hoàn hảo về mọi mặt. Quá trình vận động đó diễn ra vừa dần dần, vừa nhảy vọt để đưa tới sự ra đời của cái mới thay thế cái cũ.

03
Sẻ chia

Sẻ chia là sự san sẻ, giúp đỡ, trao gửi những điều tốt đẹp từ bản thân đến người khác, đó có thể là sự trao gửi sự yêu thương, sự an ủi, là trao gửi những món quà, những niềm tin.

04
Kết nối

Giao tiếp là quá trình truyền đạt thông tin giữa con người với nhau, còn kết nối lại là sự giao thoa những cảm xúc tích cực của người nói và người nghe.

Gia nhập RPM cùng chúng tôi

Bộ lọc

Bộ phận

Nơi làm việc

Bộ phận kinh doanh

Nhân viên kinh doanh #7

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
31/01/2023
Bộ phận kinh doanh

Nhân viên kinh doanh #6

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
31/01/2023
Bộ phận kinh doanh

Nhân viên kinh doanh #5

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
31/01/2023
Bộ phận kinh doanh

Nhân viên kinh doanh #4

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
31/01/2023
Bộ phận kinh doanh

Nhân viên kinh doanh #3

Nhân viên kinh doanh (hay nhân viên bán hàng) có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu và chăm sóc khách hàng nhằm đạt được mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

12.000.000 - 20.000.000 VNĐ
31/01/2023
Bạn đang nộp hồ sơ cho vị trí Nhân viên văn phòng

    * Chỉ chấp nhận định dạng .doc hoặc .pdf