Kixx Geartec FF GL-4 75W85
Kixx Geartec FF GL-4 75W85
Kixx Geartec FF GL-4 75W85
Kixx Geartec FF GL-4 75W85

Tiêu chuẩn hiệu suất

• API GL-4
• MIL-L-2105D

Lợi ích khách hàng

• Giảm chi phí vận hành bằng cách giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ thiết bị.
• Kéo dài tuổi thọ của thiết bị nhờ tính chống oxy hóa và hóa đặc của dầu.
• Bảo vệ chống ăn mòn thành phần chứa sắt và không chứa sắt.
• Bảo vệ bánh răng trong các nhiệm vụ nặng thông qua việc chuyển tải tuyệt vời và đặc tính EP.
• Bôi trơn hiệu quả trên một phạm vi nhiệt độ rộng.
CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Đặc tính chính

Độ SAE : 70W-85
Tỷ trọng, kg/L ở 15°C : 0.87
Độ nhớt,mm²/s @ 40°C : 72.35
Độ nhớt,mm²/s @ 100°C : 12.32
Chỉ số độ nhớt: 169
Điểm rót °C: -40
Điểm chớp cháy °C : 210
Đánh giá sản phẩm
Chưa có lượt đánh giá sản phẩm