Kixx Therm AB 20
Kixx Therm AB 20
Kixx Therm AB 20
Kixx Therm AB 20

Ứng dụng

Kixx Therm AB 20 được khuyên dùng ở dải nhiệt độ từ -10~+300°C và có thể được sử dụng trong các nhà máy nhuộm, hệ thống gia nhiệt trong các nhà máy hóa chất, hệ thống ép đùn, các nhà máy giấy và bột giấy và nhiều hệ thống gia nhiệt khác.

Tiêu chuẩn hiệu suất

• KS M 2501
• GB 23971-2010

Lợi ích khách hàng

• Tính bền oxy hóa vượt trội cho phép sử dụng trong thời gian dài ở nhiệt độ cao.
• Công nghệ chống gỉ và chống ăn mòn vượt trội giúp bảo vệ hệ thống đang sử dụng.
• Tính bền nhiệt vượt trội và giảm thiểu sự hình thành cặn dầu.
• Tăng tuổi thọ của thiết bị bằng cách giảm thiểu sự hình thành cặn dầu và chất bị oxy hóa.
• Hiệu suất hoạt động vượt trội ở nhiệt độ thấp cho phép sử dụng ở nơi có khí hậu lạnh.
• Có thể sử dụng ở dạng hỗn hợp với dầu khoáng hoặc dầu truyền nhiệt alkyl benzene loại khác.

Đặc tính chính

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C: 0.8568
Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°C: 20.4
Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C: 4.03
Độ nhớt động học, mm²/s ở 200°C: 1.17
Độ nhớt động học, mm²/s ở 300°C: 0.65
Điểm rót, °C : -33
Chỉ số axit toàn phần (TAN), mgKOH/g: 0.00
Điểm chớp cháy, °C: 218
Điểm bốc cháy, °C: 379
Sản phẩm cất 5%, °C: 337
Sản phẩm cất 95%, °C: 473
Khối lượng phân tử: 359
Nhiệt độ màng dầu tối đa,°C: 360
Nhiệt độ vận hành cao nhất, °C: 360
Bao bì (Lít) 200

Đánh giá sản phẩm
Chưa có lượt đánh giá sản phẩm