Kixx ATF DX III
Kixx ATF DX III
Kixx ATF DX III
Kixx ATF DX III
Kixx ATF DX III
Kixx ATF DX III
Kixx ATF DX III
Kixx ATF DX III

Ứng dụng

Theo yêu cầu cấp phép hệ thống truyền lực Gm cho việc sử dụng nhãn hiệu DEXRon, ATF DX-III có thể được sử dụng trong hộp số tự động hoặc các thiết bị khác; chẳng hạn như hệ thống lái trợ lực, hệ thống thủy lực công nghiệp và máy nén khí cho sản phẩm dịch vụ được chỉ định là chất lỏng DEXRon II E, DEXRon II hoặc DEXRon

Lợi ích khách hàng

Theo yêu cầu cấp phép hệ thống truyền lực Gm cho việc
sử dụng nhãn hiệu DEXRon, ATF DX-III có thể được sử dụng trong hộp số tự động hoặc các thiết bị khác; chẳng hạn như hệ thống lái trợ lực, hệ thống thủy lực công nghiệp và máy nén khí cho sản phẩm dịch vụ được chỉ định là chất lỏng DEXRon II E, DEXRon II hoặc DEXRon

Đặc tính chính

Tỷ trọng, kg/L @ 15°C : 0.841
Độ nhớt,mm²/s @ 40°C : 33.5
Độ nhớt,mm²/s @ 100°C : 7.02
Chỉ số độ nhớt: -48
Điểm đông đặc °C : 230
Điểm chớp cháy, COC, °C : 980
TBN, mg KOH/g: 11.842
Đánh giá sản phẩm
Chưa có lượt đánh giá sản phẩm