Kixx ATF DX-VI
Kixx ATF DX-VI
Kixx ATF DX-VI
Kixx ATF DX-VI

Lợi ích khách hàng

• OEM được GM(DEXRON®-VI) phê duyệt và cấp phép.
• Cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu và khả năng kiểm soát rung lắc.
• Độ sạch và độ bền truyền động tuyệt vời nhờ tính ổn định oxy hóa/nhiệt.
• Khởi động tốt ở vùng khí hậu lạnh nhờ tính lưu động tuyệt vời ở nhiệt độ thấp.
• Hiệu suất ma sát tuyệt vời và độ bền cảm giác sang số giúp hộp số thoải mái khi sang số.
• Hiệu suất chống mài mòn vượt trội giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Đặc tính chính

Tỷ trọng, kg/L ở 15°C : 0.864
Độ nhớt,mm²/s @ 40°C : 30.3
Độ nhớt,mm²/s @ 100°C : 6.0
Chỉ số độ nhớt: -52
Điểm chớp cháy °C : 224
Độ nhớt Brookfield, cp @-20 °C: 864
Độ nhớt Brookfield, cp @-40 °C: 12100
Đánh giá sản phẩm
Chưa có lượt đánh giá sản phẩm