Kixx Spindle 10
Kixx Spindle 10
Kixx Spindle 10
Kixx Spindle 10
Kixx Spindle 10
Kixx Spindle 10

Ứng dụng

• Dùng cho hệ thống con trượt xe sợi của máy dệt.
• Các chi tiết tự động khác của máy dệt.
• Dùng cho các con trượt nhẹ với tốc độ cao. Không sử dụng cho những nơi có yêu cầu độ nhớt cao hơn hoặc hoạt động ở nhiệt độ cao (Kixx Spindle Oil 10).
• Khuyến cáo sử dụng Kixx Spindle Oil 15 & 22 cho các con trượt có tốc độ thấp hơn, ở mức độ trung bình và yêu cầu độ nhớt cao hơn.
• Làm cho các giá, trụ đệm trong các máy công nghiệp vận hành một cách nhẹ nhàng ở tốc độ cao.
• Sử dụng trong hệ thống tuần hoàn công nghiệp.
• Sử dụng trong hệ thống thuỷ lực nơi có khuyến cáo sử dụng dầu chống mài mòn.

Tiêu chuẩn hiệu suất

Cincinati-Milacron Specfication P-45 (ISO 22) and P-62 (ISO 10) cho loại dầu con trượt nhẹ

Lợi ích khách hàng

Cincinati-Milacron Specfication P-45 (ISO 22) and P-62 (ISO 10) cho loại dầu con trượt nhẹ

Đặc tính chính

ISO VG: 10
Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C: 0.8530
 Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°: 9.98
 Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C: 2.15
Chỉ số độ nhớt: 100
Điểm chớp cháy cốc hở, °C: 160
Độ kiềm tổng ( TAN) , mg KOH/g: 0.03
Màu sắc ( độ sáng) Max 0.5
Bao bì (Lít) 20

Đánh giá sản phẩm
4
  • Tất cả (1)
  • 5 icon start (0)
  • 4 icon start (1)
  • 3 icon start (0)
  • 2 icon start (0)
  • 1 icon start (0)
  • Hình ảnh (1)
  • Nội dung (1)
avt
sản phẩm ok
10:38, 19/04/2024