Kixx Hydro R&O 68
Kixx Hydro R&O 68
Kixx Hydro R&O 68
Kixx Hydro R&O 68
Kixx Hydro R&O 68
Kixx Hydro R&O 68

Ứng dụng

• Các hệ thống thủy lực cố định sử dụng các loại bơm piston ly tâm trong đó dầu ức chế ôxy hóa và chống gỉ (R&O) là lựa chọn phù hợp
• Hệ thống thủy lực sử dụng máy bơm cánh quạt và bánh răng có áp suất và tốc độ cho phép sử dụng dầu loại R&O (Không phù hợp cho các hệ thống thủy lực cần sử dụng dầu chống mài mòn)
• Các hệ thống tuần hoàn công nghiệp cần sử dụng chất ức chế ôxy hóa và chống gỉ
• Các ứng dụng hộp bánh răng trong đó các đặc tính chống mòn hoặc chịu áp suất cực cao (EP) là không cần thiết

Tiêu chuẩn hiệu suất

• ISO 11158 HL(VG 32, 46, 68, 100)
• DIN 51524 Part 1, HL(VG 32, 46, 68, 100)
• GB 11118.1-2011, L-HL(VG 32,46, 68, 100)

Lợi ích khách hàng

• Kéo dài tuổi thọ bằng cách ngăn dầu hóa đặc và sự hình thành bùn hoặc cặn lắng có hại
• Bảo vệ chống gỉ
• Cho phép tách nước nhanh chóng

Đặc tính chính

ISO VG : 68
Tỷ trọng, kg/L ở 15°C : 0.862
Độ nhớt động học,mm²/s ở 40°C : 67.4
Độ nhớt động học,mm²/s ở 100°C : 9.3
Chỉ số độ nhớt: 115
Điểm rót °C : -27
Điểm chớp cháy °C : 240
Chống gỉ, do nước biển (D665): Đạt

Đánh giá sản phẩm
Chưa có lượt đánh giá sản phẩm